letnja_kisha: (beograd)
Питања се са свом својом разношћу тог бристолстог дана друкчије појавило: ако ми је разумевање веће, да ли је довољно велико да у тајанствену Елизабетину душу продрем и да скровите енглеске кабинете у њој отворим кључем за српске браве брушеним? Могу ли цео живот поред незнанке провести? Може ли она уз мене, када су нам знања о свету и људима тако различита да ни бело и црно које гледамо не видимо истим очима?

Слободан Селенић, "Очеви и оци"
letnja_kisha: (beograd)
После тридесетогодишњег, пасионираног бављења језиком и делом евонска лабуда и понирања у његове стихове и прозе, ја Шекспира свакако боље познајем него моја жена, или велика већина Енглеза, али, ето, схватио сам, ја га разумевам друкчије него они. Преводећи га, ја га заправо посрбљујем, прилагођујем начину на који ја видим свет; гледам га погледом који није први пут видео ствари, природне појаве, људе, у Енглеској, као Елизабета и Вили, него у Србији, као ја, мој Милутин, и босоноги Миломиљ са Рудника. Реч sea и код Вилија и код Лазе значи море, али море значи једну ствар Острвљанину, сународнику Беовулфа и Сир Валтера Ралеја, а другу, сасвим другу Бачванину, сународнику Максима Црнојевића и Ленке Дунђерске.

Слободан Селенић, "Очеви и оци".

Profile

letnja_kisha: (Default)
Женя

January 2016

S M T W T F S
     12
3456 789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31      

Syndicate

RSS Atom

Most Popular Tags

Style Credit

Expand Cut Tags

No cut tags
Page generated Sep. 23rd, 2017 02:26 pm
Powered by Dreamwidth Studios